پارک سنگی و مزرعه کروکدیل ها در پاتایا

پارک سنگی و مزرعه کروکدیل ها در پاتایا : این پارک سنگی به خاطر صخره ها و درخت های بزرگ و چند صد میلیون ساله اش، یکی دیگر از جاذبه های گردشگری محبوب برای توریست ها و گردشگران تور پاتایا تبدیل شده است. اما این درخت و صخره های چند صد میلیون ساله به تنهایی معروف نشده اند، بخشی از این پارک به کروکدیل های اختصاص داده شده! این کروکدیل ها هر روز سر ساعات مشخصی، برنامه ها و شوهای جالب برگزار میکنند. به جز هزاران هزار کروکدیل در این مزرعه، حیوانات دیگری هم هستند که در این مزرعه زندگی میکنند مثل خرس ها، اسبها، فیل، گربه ماهی ها، مارماهی، شتر، ببر، شیر و آهو.

پارک سنگی و مزرعه کروکدیل ها در پاتایا

بازی و شو کروکدیل ها در پارک سنگی پاتایاپارک سنگی پاتایا یک بخش جالب و عجیب به اسم بازی با کروکدیل و نمایش آن دارد. در این نمایش اول فردی با لباس قرمز رنگ وارد استخر کم عمقی میشود که حدود دوازده کروکدیل داخل آن است. در ابتدا دعا خوانده و بدن کروکدیل ها را با آب خیس کرده و حالا برنامه شروع میشود. این فرد قرمز پوش با بردن دست و سر خود به داخل دهان کروکدیل های شما را به وجد می آورد. اما عجیب تر از این، آنکه در آخر بزاغ تمساح را به نشانه مقوی بودن میخورد! همینطور به تماشاچیان هم پیشنهاد میکند که کمی از بزاغ را مزه کنند! بهتر است اگر به دیدن این نمایش رفتید گوشه ترین قسمت بنشینید تا به شما پیشنهاد نشود!! در آخرین قسمت از این نمایش میتوانید با پرداخت صد بات روی پشت کروکدیل نشسته و عکس یادگاری بگیرید.

بازی و شو کروکدیل ها در پارک سنگی پاتایا

رستوران پارک سنگی پاتایااین رستوران کمی عجیب به نظر میرسد. به این صورت که زیر پای شما مردابی قرار داشته و تمساح ها زیر پای شما شنا میکنند! البته عجیب تر آنکه فردی کمی گوشت مرغ را به یک طناب و چوب وصل کرده و آن را آویزان نگه میدارد تا توریست ها و گردشگران تور پاتایا گوشت را پایین تر آورده و تمساح ها با پرش گوشت را بگیرند. شما میتوانید با پراخت دویست بات، عکس های چاپ شده خود را روی بشقاب ها بگیرید. 

رستوران پارک سنگی پاتایا


/ 0 نظر / 40 بازدید